Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY X'MAS 30K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 1111 Kim Cương Bình Ngô 1 tháng trước
2 9999 Kim Cương Bình Ngô 1 tháng trước
3 5555 Kim Cương Bình Ngô 1 tháng trước
4 Bình Ngô 1 tháng trước
5 333 Kim Cương Bình Ngô 1 tháng trước
6 +111 Kim Cương Hủy Diệt 2 tháng trước
7 +666 Kim Cương Định Mệnh 2 tháng trước
8 +9999 Kim Cương An Khánh 2 tháng trước
9 +111 Kim Cương Gonlos Gon 2 tháng trước
10 +333 Kim Cương Nguyễn Tuấn 2 tháng trước
11 +333 Kim Cương Nam Trần 2 tháng trước
12 +9999 Kim Cương Mít.Z Ướt.S 2 tháng trước
13 +1111 Kim Cương Bùi Trang 2 tháng trước
14 +500k vào tài khoản Phạm Vi 2 tháng trước
15 +333 Kim Cương Loc Lee 2 tháng trước
16 +666 Kim Cương Minh Le Tai 2 tháng trước
17 +333 Kim Cương Trần Tuệ Nhi 2 tháng trước
18 +666 Kim Cương Thiên Nhók 2 tháng trước
19 +500k vào tài khoản Messengěr Việt Nam 2 tháng trước
20 +500k vào tài khoản Hưng Chung 2 tháng trước
21 +9999 Kim Cương Huydz Gaming 2 tháng trước
22 +500k vào tài khoản Trần Được 2 tháng trước
23 +9999 Kim Cương Van Nguyen 2 tháng trước
24 +9999 Kim Cương Van Thanh Phan 2 tháng trước
25 +666 Kim Cương Chi 2 tháng trước
26 +500k vào tài khoản Thuan Nhan 2 tháng trước
27 +333 Kim Cương Văn Hoài 2 tháng trước
28 +111 Kim Cương Hưng Văn 2 tháng trước
29 +9999 Kim Cương Karima Belghali 2 tháng trước
30 +9999 Kim Cương Hoan Đô 2 tháng trước
31 +666 Kim Cương Nhã Phương 2 tháng trước
32 +111 Kim Cương Phuong Ly 2 tháng trước
33 +9999 Kim Cương Tuấn Phùng 2 tháng trước
34 +666 Kim Cương Nguyễn Nhiều 2 tháng trước
35 +111 Kim Cương Hà Vũ 2 tháng trước
36 +500k vào tài khoản Nguyễn Huy Long 2 tháng trước
37 +500k vào tài khoản Bin Nè 2 tháng trước
38 +1111 Kim Cương Trí Tâm 2 tháng trước
39 +1111 Kim Cương Lan Nguyen 2 tháng trước
40 +333 Kim Cương Nguyễn Thành Công 2 tháng trước
41 +111 Kim Cương Zaki Ter 2 tháng trước
42 +333 Kim Cương An An 2 tháng trước
43 +111 Kim Cương Tùng Tiền Tỉ 2 tháng trước
44 +111 Kim Cương Thành Chu Nguyễn 2 tháng trước
45 +111 Kim Cương Thanh Lệnh 2 tháng trước
46 +111 Kim Cương Khôn Như Chóa 2 tháng trước
47 +500k vào tài khoản Àkz Phướcz 2 tháng trước
48 +111 Kim Cương Kể Ẩn Danh 2 tháng trước
49 +666 Kim Cương Tuoi Nguyen 2 tháng trước
50 +500k vào tài khoản Hung Tran 2 tháng trước