Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Random Quang Thiện 5 ngày trước
2 Acc Liên Minh Random Bê Thành 6 ngày trước
3 Acc Liên Minh Random Trần Hoàng Lin 1 tuần trước
4 Acc Liên Minh Random Nhi Nguyen 1 tuần trước
5 Acc Liên Minh Random Tuấn Phong 1 tuần trước
6 Acc Liên Minh Random Dương Dương 1 tuần trước
7 Acc Liên Minh Random Dương Dương 1 tuần trước
8 Acc Liên Minh Random Đức Phúc 1 tuần trước
9 Acc Liên Minh Random Nguyễn Conan 2 tuần trước
10 Acc Liên Minh Random Nguyễn Conan 2 tuần trước
11 Acc Liên Minh Random Tai Tran 2 tuần trước
12 Acc Liên Minh Random Mạnh Trường 2 tuần trước
13 Acc Liên Minh Random Hoàng Hà Chi 2 tuần trước
14 32 RP Nguyễn Tiến Vũ 2 tuần trước
15 Acc Liên Minh Random Duy Đại Nhân 2 tuần trước
16 Acc Liên Minh Random Do Quang Trung 3 tuần trước
17 Acc Liên Minh Random Trường Vũ 3 tuần trước
18 Acc Liên Minh Random Nguyễn Hậu 3 tuần trước
19 Acc Liên Minh Random Binh Doan 4 tuần trước
20 Skin Tối Thượng Tự Chọn Binh Doan 4 tuần trước
21 Acc Liên Minh Random Ngyuễn Thị Thìn 4 tuần trước
22 Skin Tối Thượng Tự Chọn Ngyuễn Thị Thìn 4 tuần trước
23 Acc Liên Minh Random Jun Yang 1 tháng trước
24 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 1 tháng trước
25 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 1 tháng trước
26 Acc Liên Minh Random Trần Jerry 1 tháng trước
27 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phạm Kiên 1 tháng trước
28 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tín Vũ 1 tháng trước
29 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tô Phúc Hậu 1 tháng trước
30 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nhok Lạnh Lùng 1 tháng trước
31 Acc Liên Minh Random Dau Nguyen 1 tháng trước
32 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyen Quang 1 tháng trước
33 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Hà My 1 tháng trước
34 Acc Liên Minh Random Lang Ly Nhat 1 tháng trước
35 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Phuong Nie 1 tháng trước
36 Acc Liên Minh Random Dương Vân 1 tháng trước
37 Acc Liên Minh Random Ly Lê 1 tháng trước
38 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Sang 1 tháng trước
39 Acc Liên Minh Random Nguyễn Dương 1 tháng trước
40 +32 RP MC Quang Hà 1 tháng trước
41 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hưng Trần 1 tháng trước
42 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Trần KHiêm 1 tháng trước
43 Acc Liên Minh Random Nguyễn Phú 1 tháng trước
44 +500k vào tài khoản Phước Đạt Dương 1 tháng trước
45 Skin Tối Thượng Tự Chọn Út Hà 1 tháng trước
46 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Đỗ Tiến 1 tháng trước
47 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lam Vy 1 tháng trước
48 +500k vào tài khoản Nguyễn Phương 1 tháng trước
49 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Nô 1 tháng trước
50 +500k vào tài khoản Meo Dieu 1 tháng trước