Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Văn Bình Vũ 7 phút trước
2 Acc Liên Minh Random Khang Phan 17 phút trước
3 Skin Tối Thượng Tự Chọn Buggy Sao 27 phút trước
4 Acc Liên Minh Random Thế s Hưng s 37 phút trước
5 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tran Thang 47 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hoàng Trần 57 phút trước
7 +32 RP Tuan Do 1 giờ trước
8 +500k vào tài khoản Ka Nhị 1 giờ trước
9 +500k vào tài khoản Lập Xuân Nguyễn Duy 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Sơn Lâm 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Ai Ro 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Random Hung Nguyen 1 giờ trước
13 +500k vào tài khoản Công Trương 2 giờ trước
14 Acc Liên Minh Random Gia Hiền 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Đặng Ngân 2 giờ trước
16 Skin Tối Thượng Tự Chọn Mai Hiệp Lầy 2 giờ trước
17 +500k vào tài khoản Phúc Ái Ngô 2 giờ trước
18 Skin Tối Thượng Tự Chọn Thi Le 2 giờ trước
19 Skin Tối Thượng Tự Chọn Vũ Hồng 3 giờ trước
20 Acc Liên Minh Nhiều Skin Tien Nguyen 3 giờ trước
21 Skin Tối Thượng Tự Chọn Kiên Đang Đá Banh 3 giờ trước
22 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bés Emm 3 giờ trước
23 Acc Liên Minh Random Sống Trên Đời 3 giờ trước
24 +500k vào tài khoản Ngô Thu Hà 3 giờ trước
25 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Củ Cải 4 giờ trước
26 +500k vào tài khoản Nguyễn Thị Vàng 4 giờ trước
27 Acc Liên Minh Nhiều Skin Huy Nguyễn 4 giờ trước
28 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Dư Hoàng Đạo 4 giờ trước
29 +500k vào tài khoản Nguyễn Minh Anh 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Random Lly Ke 4 giờ trước
31 +32 RP Tâm Bi 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Random Thạch Hiếu 5 giờ trước
33 +500k vào tài khoản Lê Trần Huy Hoàng 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Gia Bảo 5 giờ trước
35 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hoang Hoang 5 giờ trước
36 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hieu Nguyen 5 giờ trước
37 Acc Liên Minh Nhiều Skin Luan Nguyenhungluan 6 giờ trước
38 +500k vào tài khoản Lão Hạt 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Random Kiet Tran 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huy Nguyễn 6 giờ trước
41 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huy ProBest 6 giờ trước
42 +500k vào tài khoản Thành Tuấn Nguyễn 6 giờ trước
43 Acc Liên Minh Random Le Lenguyen 7 giờ trước
44 +500k vào tài khoản Đỗ Tùng 7 giờ trước
45 +500k vào tài khoản Mũ Môt Đoàn 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Random Phuong Trantan 7 giờ trước
47 Acc Liên Minh Random Phuc Luong 7 giờ trước
48 +500k vào tài khoản Tuoi Nguyen 7 giờ trước
49 +500k vào tài khoản Lê Thị Nô 8 giờ trước
50 +500k vào tài khoản Nguyễn Vũ Phong 8 giờ trước