Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thi Ly 3 giây trước
2 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Ngo Hai Van 10 phút trước
3 +500k vào tài khoản Dũng Pham 20 phút trước
4 Acc Liên Minh Random Trần Khôi 30 phút trước
5 Acc Liên Minh Random Anjela Ryaskova 40 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Ko Có Tên 50 phút trước
7 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bich Tram 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Nhiều Skin Hoàng Khắc Minh Quân 1 giờ trước
9 Acc Liên Minh Random Nhân Đinh 1 giờ trước
10 +500k vào tài khoản Thinh Tham 1 giờ trước
11 +500k vào tài khoản Nhat Vo 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Random Gia Hiền 1 giờ trước
13 +500k vào tài khoản Vũ Tuấn Khang 2 giờ trước
14 Skin Tối Thượng Tự Chọn Quốc Vinh 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Random Phạm Phúc 2 giờ trước
16 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Toàn Ngô 2 giờ trước
17 Skin Tối Thượng Tự Chọn Ai Thương Tôi 2 giờ trước
18 +500k vào tài khoản Thao Tran 2 giờ trước
19 Acc Liên Minh Random Nhan Vu 3 giờ trước
20 +500k vào tài khoản Long Nguyen 3 giờ trước
21 +500k vào tài khoản Em Trang 3 giờ trước
22 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phan Thanh Triều 3 giờ trước
23 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Tường Tín 3 giờ trước
24 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Yassin Luokili 3 giờ trước
25 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Tiến Dũng 4 giờ trước
26 Acc Liên Minh Random Theodore Intended Harry 4 giờ trước
27 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Huong Lien 4 giờ trước
28 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huyên Thu 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Lê Trần Mỹ Trà 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Random Nguyễn Dũng 4 giờ trước
31 +500k vào tài khoản Viet Anh 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Bin Bóng Tối 5 giờ trước
33 Acc Liên Minh Random Nhỏ Út 5 giờ trước
34 +500k vào tài khoản Khôi Nguyễn 5 giờ trước
35 +500k vào tài khoản Tomato Lê 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Nhiều Skin Jack Jack 5 giờ trước
37 Acc Liên Minh Random Nam Đăng 6 giờ trước
38 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Bés Emm 6 giờ trước
39 +500k vào tài khoản Thiên Minh Nguyễn 6 giờ trước
40 Acc Liên Minh Random Vũ Tiến Anth 6 giờ trước
41 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Huy 6 giờ trước
42 +500k vào tài khoản Vanquoc Nguyen 6 giờ trước
43 Acc Liên Minh Random Nguyễn Dương 6 giờ trước
44 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Quan Tâm Không 7 giờ trước
45 Acc Liên Minh Random Ca Nguyễn 7 giờ trước
46 Skin Tối Thượng Tự Chọn Lương Nguyễn 7 giờ trước
47 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Hùng 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Duy Nguyen 7 giờ trước
49 +500k vào tài khoản TrầnQuốc Thiện 7 giờ trước
50 +500k vào tài khoản Bơ Tín 8 giờ trước