Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY TỐI THƯỢNG 20K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 +500k vào tài khoản Vũ Tuấn Tài 13 giây trước
2 Acc Liên Minh Random Nguyễn Chi 10 phút trước
3 Acc Liên Minh Nhiều Skin Chời Ơi Ry Nè 20 phút trước
4 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tra Hoang 30 phút trước
5 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Minh 40 phút trước
6 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tuan Anh Le 50 phút trước
7 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Kiệt 1 giờ trước
8 +500k vào tài khoản Hoang Tu Rong 1 giờ trước
9 Acc Liên Minh Random Khang Đẹp Zai 1 giờ trước
10 Acc Liên Minh Random Tran Le 1 giờ trước
11 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Thanhtruc 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Đoàn Thảo 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Random Nhọ Thánh 2 giờ trước
14 Skin Tối Thượng Tự Chọn Chi Chi 2 giờ trước
15 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyen Mi 2 giờ trước
16 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nguyễn Kỳ 2 giờ trước
17 Acc Liên Minh Nhiều Skin Bảo Huỳnh Ngọc Gia 2 giờ trước
18 +500k vào tài khoản Quỳnh Đâu Thuần Đây 2 giờ trước
19 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hue Dinh 3 giờ trước
20 +500k vào tài khoản Nhóc Quậy 3 giờ trước
21 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyên Nhocss 3 giờ trước
22 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phước Ngọc 3 giờ trước
23 +500k vào tài khoản Trần Gia Tường 3 giờ trước
24 Skin Tối Thượng Tự Chọn Phạm Trung Đức 3 giờ trước
25 +500k vào tài khoản Trần Vĩ 4 giờ trước
26 Acc Liên Minh Random Nguyễn Khôi 4 giờ trước
27 Acc Liên Minh Random Ao Quan 4 giờ trước
28 Acc Liên Minh Nhiều Skin Xấy Liềng 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Bản Nhỏ Xíu 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Vũ Phê Cỏ 4 giờ trước
31 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Hương 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Đỗ Phước 5 giờ trước
33 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huỳnh Vĩ 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tú Châu 5 giờ trước
35 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hung Thái 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Nhiều Skin Long Van 5 giờ trước
37 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Lê Mạnh 5 giờ trước
38 Acc Liên Minh Random Nam 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tuấn Anh 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Trần Nhật Long 6 giờ trước
41 +500k vào tài khoản Nguyễn Hoàng Tú 6 giờ trước
42 Skin Tối Thượng Tự Chọn Hau Nguyen 6 giờ trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Thành Thật 6 giờ trước
44 Skin Tối Thượng Tự Chọn Loi Ho Van 7 giờ trước
45 +32 RP Dai Tran 7 giờ trước
46 Skin Tối Thượng Tự Chọn Thien Huynh Phuoc 7 giờ trước
47 +500k vào tài khoản Tuấn Anh 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Random Nguyên Lê Vũ Lê 7 giờ trước
49 Acc Liên Minh Random Huy Tồ Vlogs 7 giờ trước
50 Skin Tối Thượng Tự Chọn Đặng Quốc Phi 8 giờ trước