Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY THẺ GARENA 50K FF


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Thẻ Garena 5Tr Khoi Mai Dang 2 tháng trước
2 Thẻ Garena 5Tr Quốc 2 tháng trước
3 Thẻ Garena 20 Đình Tài 2 tháng trước
4 Thẻ Garena 5Tr Quang Trinh 2 tháng trước
5 Thẻ Garena 5Tr Tao Nick 2 tháng trước
6 Thẻ Garena 20 Quan Nguyen 2 tháng trước
7 Thẻ Garena 100 Trần Phượng 2 tháng trước
8 Thẻ Garena 5Tr Sói Trắng 2 tháng trước
9 Thẻ Garena 100 Cậu Nhóc 2 tháng trước
10 Thẻ Garena 5Tr Thuan Nhan 2 tháng trước
11 Thẻ Garena 5Tr Kha Banh 2 tháng trước
12 Thẻ Garena 20 Phan Nobi Đạt 2 tháng trước
13 Thẻ Garena 50 Davian Villan 2 tháng trước
14 Thẻ Garena 50 Minhh Ngọcc 2 tháng trước
15 Thẻ Garena 20 Nam Hoang 2 tháng trước
16 Thẻ Garena 50 Thạch Thông 2 tháng trước
17 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Sơn 2 tháng trước
18 Thẻ Garena 20 Minh Hoang Van Minh 2 tháng trước
19 Thẻ Garena 20 Nguyễn Minh Hiếu 2 tháng trước
20 Thẻ Garena 100 Thịnh Lien 2 tháng trước
21 Thẻ Garena 50 Miuz Blink 2 tháng trước
22 Thẻ Garena 100 Nguyễn Tú 2 tháng trước
23 Thẻ Garena 50 Sang Khoa 2 tháng trước
24 Thẻ Garena 5Tr Thảo Pogba 2 tháng trước
25 Thẻ Garena 100 JiMin Jeon 2 tháng trước
26 Thẻ Garena 20 Hoang Lôc 2 tháng trước
27 Thẻ Garena 5Tr Vâlêřîê Âřîžâ 2 tháng trước
28 Thẻ Garena 20 Thanhđạigia Thanhđạigia 2 tháng trước
29 Thẻ Garena 50 Huynh Anh Quoc Bao 2 tháng trước
30 Thẻ Garena 5Tr Dika Zukino 2 tháng trước
31 Thẻ Garena 5Tr Đinh Ňhật 2 tháng trước
32 Thẻ Garena 100 Tín Dươg 2 tháng trước
33 Thẻ Garena 5Tr Xuan Thieu Bui 2 tháng trước
34 Thẻ Garena 200 Trừu Tí 2 tháng trước
35 Thẻ Garena 20 Minh Đăng Võ 2 tháng trước
36 Thẻ Garena 5Tr Conan Nè 2 tháng trước
37 Thẻ Garena 50 Joonkook Jung 2 tháng trước
38 Thẻ Garena 5Tr Nhóc Lạnh Lùng 2 tháng trước
39 Thẻ Garena 200 Lê Việt 2 tháng trước
40 Thẻ Garena 100 Ngọc Hân 2 tháng trước
41 Thẻ Garena 100 Hà Bắc 2 tháng trước
42 Thẻ Garena 100 Tuấn Nguyễn 2 tháng trước
43 Thẻ Garena 20 Cuong Ta 2 tháng trước
44 Thẻ Garena 20 Tuấn Nguyễn 2 tháng trước
45 Thẻ Garena 50 Lê Bảo 2 tháng trước
46 Thẻ Garena 5Tr Diep Xuan 2 tháng trước
47 Thẻ Garena 5Tr Hoang Cong Dinh 2 tháng trước
48 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Hà 2 tháng trước
49 Thẻ Garena 20 Nguyen Kien 2 tháng trước
50 Thẻ Garena 200 Bii Nè 2 tháng trước