Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY SIÊU VIP 50K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Skin Tối Thượng Tự Chọn ChuỘt A. Đại 3 phút trước
2 Skin Tối Thượng Tự Chọn Xanh Truong 13 phút trước
3 +1 triệu vào tài khoản Bình Pô 23 phút trước
4 Acc Liên Minh Nhiều Skin Khuất Tài Tuệ 33 phút trước
5 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Phạm Đức Phát 43 phút trước
6 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nam Bui 53 phút trước
7 +1 triệu vào tài khoản Nguễn Thị Kim Hồng 1 giờ trước
8 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng MA AC 1 giờ trước
9 Skin Tối Thượng Tự Chọn Vu Nguyen 1 giờ trước
10 Skin Tối Thượng Tự Chọn Tran Tinh 1 giờ trước
11 Acc Liên Minh Nhiều Skin Ngốc Nghếch Cô Nàng 1 giờ trước
12 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Tân 1 giờ trước
13 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Hoàng Trí 2 giờ trước
14 +1 triệu vào tài khoản Ni Hà 2 giờ trước
15 Acc Liên Minh Nhiều Skin Nguyễn Tùng 2 giờ trước
16 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Kỳ 2 giờ trước
17 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thanh Hoang 2 giờ trước
18 +1 triệu vào tài khoản Nam Lê 2 giờ trước
19 +1 triệu vào tài khoản Liên Nak 3 giờ trước
20 +1 triệu vào tài khoản Quỳnh Hoa 3 giờ trước
21 Acc Liên Minh Nhiều Skin Khoa Vũ 3 giờ trước
22 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Thức Nguyễn 3 giờ trước
23 +1 triệu vào tài khoản Tuan Hung Chu 3 giờ trước
24 +340 RP Nobi Nobita 3 giờ trước
25 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Tuyết Nhung 4 giờ trước
26 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Thiện Ngọc 4 giờ trước
27 +32 RP Lê Thanh Tạo 4 giờ trước
28 +1 triệu vào tài khoản Thinh Le 4 giờ trước
29 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Tả TP 4 giờ trước
30 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Nguyễn Quyền 4 giờ trước
31 +1 triệu vào tài khoản Kim Thịnh Ngọc Kim 5 giờ trước
32 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Duy Nguyen 5 giờ trước
33 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Tâm King 5 giờ trước
34 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Trần Dũng 5 giờ trước
35 +32 RP Trương Tuấn 5 giờ trước
36 Acc Liên Minh Nhiều Skin Tấn Sang 5 giờ trước
37 +1 triệu vào tài khoản Lê Văn Hậu 6 giờ trước
38 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bin Bin 6 giờ trước
39 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Ngọc Thảo 6 giờ trước
40 Skin Tối Thượng Tự Chọn Huy Nguyễn 6 giờ trước
41 Skin Tối Thượng Tự Chọn Truyen Nguyen 6 giờ trước
42 +1 triệu vào tài khoản Thông Hai 6 giờ trước
43 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nguyễn Hoàn Khải 7 giờ trước
44 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Đăng Hải 7 giờ trước
45 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Ngô Khang 7 giờ trước
46 Acc Liên Minh Từ 30 Tướng Vôs Tìnhs 7 giờ trước
47 Skin Tối Thượng Tự Chọn Bi An 7 giờ trước
48 Acc Liên Minh Trắng Thông Tin Nhữ Phúc 7 giờ trước
49 Skin Tối Thượng Tự Chọn Nhut Tran 8 giờ trước
50 +32 RP Nguyễn Tuấn 8 giờ trước