Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY GARENA 50K LMHT


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Thẻ Garena 5Tr Thiên Thiên Nguyễn 9 phút trước
2 Thẻ Garena 5Tr Văn Quí 19 phút trước
3 Thẻ Garena 50 Tô Phúc Hậu 29 phút trước
4 Thẻ Garena 5Tr BlackSongoku 39 phút trước
5 Thẻ Garena 200 Zip Boss 49 phút trước
6 Thẻ Garena 20 Van Tai Trân 59 phút trước
7 Thẻ Garena 200 Dân Xóm Tuần 1 giờ trước
8 Thẻ Garena 20 Mien Nguyen 1 giờ trước
9 Thẻ Garena 50 Chiến Hùng Hải 1 giờ trước
10 Thẻ Garena 200 Zu LaLa 1 giờ trước
11 Thẻ Garena 5Tr Danh Hoàng 1 giờ trước
12 Thẻ Garena 200 Syki Nhỏ 1 giờ trước
13 Thẻ Garena 50 Mi Lo 2 giờ trước
14 Thẻ Garena 5Tr Trẻ Trâu 2 giờ trước
15 Thẻ Garena 100 Cuong Ta 2 giờ trước
16 Thẻ Garena 100 Trần Nam 2 giờ trước
17 Thẻ Garena 5Tr Phan Trung Vĩnh 2 giờ trước
18 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Han Nguyễn 2 giờ trước
19 Thẻ Garena 20 Hưng Trần 3 giờ trước
20 Thẻ Garena 5Tr Cus Nôs 3 giờ trước
21 Thẻ Garena 50 Thiên Lí Hoa 3 giờ trước
22 Thẻ Garena 50 Thien Nguyen 3 giờ trước
23 Thẻ Garena 50 An Khánh 3 giờ trước
24 Thẻ Garena 100 Đỗ Lượng 3 giờ trước
25 Thẻ Garena 50 Nguyễn Văn Chi 4 giờ trước
26 Thẻ Garena 5Tr Ko Có Tên 4 giờ trước
27 Thẻ Garena 100 Quốc 4 giờ trước
28 Thẻ Garena 20 Nguyễn Hoa 4 giờ trước
29 Thẻ Garena 20 Nami Nami 4 giờ trước
30 Thẻ Garena 100 Ka Ta 4 giờ trước
31 Thẻ Garena 20 Thế Trần 5 giờ trước
32 Thẻ Garena 50 Nguyễn Hậu 5 giờ trước
33 Thẻ Garena 5Tr Huỳnh Hữu Lợi 5 giờ trước
34 Thẻ Garena 20 Leesin Best 5 giờ trước
35 Thẻ Garena 5Tr Lãnh Hàn Băng 5 giờ trước
36 Thẻ Garena 50 Nguyễn Dũng 5 giờ trước
37 Thẻ Garena 5Tr Hoàng Phúc Dương 6 giờ trước
38 Thẻ Garena 100 Long Vũ 6 giờ trước
39 Thẻ Garena 5Tr Toan Thach 6 giờ trước
40 Thẻ Garena 5Tr Duy Nguyễn 6 giờ trước
41 Thẻ Garena 5Tr Báo Tth 6 giờ trước
42 Thẻ Garena 20 Đat Chu 6 giờ trước
43 Thẻ Garena 5Tr Đời Cô Độc 7 giờ trước
44 Thẻ Garena 5Tr Nguyễn Hoàng Bảo Kha 7 giờ trước
45 Thẻ Garena 20 Nguyễn Quân 7 giờ trước
46 Thẻ Garena 50 Subin Hoàng 7 giờ trước
47 Thẻ Garena 200 Nguyen Nguyet 7 giờ trước
48 Thẻ Garena 100 Duyen Cao 7 giờ trước
49 Thẻ Garena 5Tr Gia Hi 8 giờ trước
50 Thẻ Garena 50 Gì Ko Có 8 giờ trước