Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

×

VÒNG QUAY FREEFIRE 45K


Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

LỊCH SỬ QUAY GẦN ĐÂY

# Quà Tên Ngày
1 Nick Free Fire Siêu Vip Ngia Vo 2 tháng trước
2 +111 Kim Cương Quynh Pham Nhu Thi 2 tháng trước
3 +111 Kim Cương Nguyễn Tường Tín 2 tháng trước
4 Nick Free Fire Có Súng Ngon Nguyên Tưởng 2 tháng trước
5 +580 Kim Cương Việt Phươngg 2 tháng trước
6 +111 Kim Cương Tướng Quân 2 tháng trước
7 Nick Free Fire Có Súng Ngon Đỗ Hải Nam 2 tháng trước
8 Nick Free Fire Siêu Vip Gia A N Tran 2 tháng trước
9 Nick Free Fire Siêu Vip Hoàng Quân 2 tháng trước
10 Nick Free Fire Có Súng Ngon Chus Minh Tớis 2 tháng trước
11 +111 Kim Cương Huỳnh Bảo 2 tháng trước
12 Nick Free Fire Có Súng Ngon Thanh Hai Quach 2 tháng trước
13 Nick Free Fire Trắng Thông Tin Murad Huy 2 tháng trước
14 +580 Kim Cương Ao Quan 2 tháng trước
15 Nick Free Fire Siêu Vip Thi Le 2 tháng trước
16 Nick Free Fire Trắng Thông Tin Ang Là Đk 2 tháng trước
17 Nick Free Fire Siêu Vip Vâlêřîê Âřîžâ 2 tháng trước
18 +111 Kim Cương Hoang Pham 2 tháng trước
19 +111 Kim Cương Cuong Mai 2 tháng trước
20 Nick Free Fire Có Súng Ngon Cơ Khí Triệu Phát 2 tháng trước
21 Nick Free Fire Có Súng Ngon Nông Sinh 2 tháng trước
22 +111 Kim Cương Hầu Thằng 2 tháng trước
23 Nick Free Fire Siêu Vip Gaming Hello 2 tháng trước
24 Nick Free Fire Trắng Thông Tin Nguyen Hang Van 2 tháng trước
25 Nick Free Fire Siêu Vip Trang Trương 2 tháng trước
26 +280 Kim Cương Nguyễn Huy 2 tháng trước
27 Nick Free Fire Có Súng Ngon Long Hoàng 2 tháng trước
28 +111 Kim Cương Nguyễn Sang 2 tháng trước
29 Nick Free Fire Siêu Vip Phe PramBo 2 tháng trước
30 Nick Free Fire Có Súng Ngon Một Hai 2 tháng trước
31 Nick Free Fire Siêu Vip Hải Lợn 2 tháng trước
32 Nick Free Fire Có Súng Ngon Trung Thanh 2 tháng trước
33 Nick Free Fire Có Súng Ngon Tùngs Lâms 2 tháng trước
34 +280 Kim Cương Trà Vinh Gái Khmer 2 tháng trước
35 +111 Kim Cương Lê Đinh Chung 2 tháng trước
36 Nick Free Fire Có Súng Ngon Xu Gây Mê 2 tháng trước
37 Nick Free Fire Có Súng Ngon Tú Văn 2 tháng trước
38 Nick Free Fire Có Súng Ngon Nguyễn Kirito 2 tháng trước
39 Nick Free Fire Có Súng Ngon Tran Yên 2 tháng trước
40 Nick Free Fire Có Súng Ngon Hà Minh Nguyễn 2 tháng trước
41 Nick Free Fire Siêu Vip Nguyễn Tuấn Anh 2 tháng trước
42 +580 Kim Cương Đình Quy 2 tháng trước
43 Nick Free Fire Siêu Vip Vu Nguyen 2 tháng trước
44 Nick Free Fire Có Súng Ngon Quân Hà 2 tháng trước
45 Nick Free Fire Có Súng Ngon Văn Hùng Phan 2 tháng trước
46 Nick Free Fire Có Súng Ngon Phạm Herry 2 tháng trước
47 +580 Kim Cương Ham Chơi Anh 2 tháng trước
48 Nick Free Fire Siêu Vip Toàn Saki 2 tháng trước
49 Nick Free Fire Có Súng Ngon Phạm Hoi 2 tháng trước
50 Nick Free Fire Trắng Thông Tin Hoang Le 2 tháng trước