Nạp Thẻ Cào

Bạn sẽ nhận được : 100% giá trị tất cả các loại thẻ!

VD : Nạp 100,000đ sẽ nhận được 100,000đ!

Lưu ý : Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ. Thẻ sai mệnh giá sẽ không được cộng tiền (mất thẻ)

Rút Kim Cương

Kim cương còn lại:

CHUYỂN TIỀN VỀ GAME
# Loại game Tài khoản Số tiền Trạng Thái Ngày
1 Liên Minh **trungthai123z 50,000 Thành công 6 tháng trước
2 Liên Minh **en0369258147 50,000 Thành công 8 tháng trước
3 Liên Minh **angtien2206 50,000 Thành công 8 tháng trước
4 Free Fire **53453453 50,000 Thành công 9 tháng trước
5 Liên Minh **emanh6996 50,000 Thành công 9 tháng trước